HER KAN DU LÆSE LIDT OM LØVEHJERTERNE OG SE EN LILLE VIDEO OM, HVAD VI LAVER

  • Hvem kan komme?
  • Hvad lærer børnene?
  • Hvad laver vi?
  • Alt det praktiske; tid, sted, pris etc.
  • Video om Familie- og børnehold

Løvehjerterne er for alle børn i alderen 9-12 år, da vi ser det som en vigtig mission at ruste børnene til den verden, de er en del af.
Vi favner både dem, som er meget sensitive, dem, som let kan være i verden og dem, som har ekstra meget energi og svært ved at finde ro og være stille.
Her lærer de gennem leg, nærvær og dialog at passe på sig selv, ligesom de får en masse værktøjer med hjem, så de kan øve sig hjemme og blive fortrolige med disse værktøjer.Vi øver os i at bruge vores sanser og bevæge kroppen med opmærksomhed på selve bevægelserne. Vi øver os også i at lære at være stille – både i krop og tanke, og så øver vi os i at mærke og forstå, hvad følelser egentlig er for en størrelse og det at kunne mærke vores krop og dens behov. Sidst men ikke mindst øver vi os i at sætte ord på følelser samt de ting, vi mærker i vores krop. Fx at kunne sige stop og sige fra, når man kan mærke, kroppen har brug for det, i stedet for at fortsætte mod ens vilje og så netop ende med at blive væltet følelsesmæssigt omkuld.

UNDERVISNINGEN
Undervisningen er en blanding af legende mindfulness, fysiske øvelser og mere stille, meditative aktiviteter og samtaler. Hver undervisningsgang har et overordnet emne, som dagens program er tilrettelagt ud fra. Emnerne kan være vejrtrækning, følelser og det at italesætte dem og give dem taletid.

Vi starter altid med at snakke lidt med børnene om ugen, der er gået, samt hvordan humøret er lige netop i dag. Børnene bliver også præsenteret for noget spiseligt, som har tilknytning til dagens tema.
Herefter laver vi nogle fysiske øvelser. Hvis emnet fx er vejrtrækning, kan en fysisk øvelse være at trække vejret ind i kroppen forskellige steder fra. Fx gennem lungerne, gennem navlen osv. Dette hjælper børnene med at finde en indre ro samt øve deres kropsbevidsthed og dermed evnen til at mærke dem selv.
Efter de fysiske øvelser går vi lidt ned i tempo og øver fx åndedrætsøvelser eller lytter til en guidet meditation, som støtter dagens emne.
Slutteligt samles vi igen i en rundkreds og taler om dagens praksis, ligesom vi tager en runde, hvor alle siger en ting, de er taknemmelige/glade for.

Det hele sluttes af med glad dans og kramning, (hvis man er til det), så alle går genopladte ud i verden – klar til at møde alle dens udfordringer.

DET PRAKTISKE
Undervisningen foregår om lørdagen i vores lokaler i Nansensgade 47, kælderen, København K.
Vi har endnu ikke haft børn i denne aldersgruppe, men skriv endelig til os, hvis du har et barn i denne gruppe. Så snart vi har 3 børn, starter vi et hold.
Du må også meget gerne skrive, om en hverdag evt. vil være bedre for jer, da vi rigtig gerne vil imødekomme jer brugeres ønsker.

Da vi prioriterer nærvær og tid til det enkelte barn, er der kun 6 pladser på et hold.

PRIS
75,- pr. gang

TILMELDING
Du tilmelder dit barn ved at skrive til os på fhstjernestoev@gmail.com.
Skriv gerne alder på barn/børn. Vi kontakter dig herefter ang. betaling.

UNDERVISER
Mette Kjærgaard