FOR DIG, DER VIL STYRKE DIT BARNS SELVVÆRD OG SELVSTÆNDIGHED
Pt. ingen fastsat dato. Skriv til os, hvis det har interesse, så holder vi dig underrettet ved næste arrangement.

Børn, der er sansemotorisk stærke, har højere selvværd, er mere i balance, mere selvstændige og har højere koncentrationsevne.
Oplevelsen af ”kan selv” er essentiel for barnets sunde udvikling, og med den rigtige støtte fra mor, far, bedsteforældre og personale i daginstitutionerne kan barnet opnå ”kan selv” på en forsvarlig og tryg baggrund.

Hos os i Familiehuset Stjernestøv er børnenes udvikling i centrum. Derfor inviterer vi til foredrag, hvor du kan lære om:
– Dit barns sansemæssige udvikling
– Hvordan du styrker dit barns motorik hjemme med konkrete øvelser og lege
– Hvordan du bruger naturen til at styrke dit barns motoriske og sansemæssige udvikling
– Hvordan du opmuntrer dit barn til større bevægeglæde og øget kropsbevidsthed
– Hvordan du kan skabe et harmonisk spisemønster i familien

Foredraget er for alle forældre og bedsteforældre, som ønsker at hjælpe børn og børnebørn til mere selvstændighed og et højere selvværd.

OM FOREDRAGSHOLDER BETTINA MOURITZEN CHRISTOFFERSEN:
Bettina er uddannet ergoterapeut og har arbejdet med børn og familier i 15 år.
Hendes metode er primært at give omgivelserne indsigt i barnets sansemæssige reaktioner og derved redskaber til at støtte op om en sund og positiv udvikling.
Hun arbejder meget med sanseintegration, spisning og mundmotorisk udvikling hos børnene, ligesom hun er aut. Castillo Morales terapeut.

DET PRAKTISKE:
Pt. ikke fastsat dato

Pris: 95,- pr. deltager

TILMELDING
Du tilmelder dig/jer ved at skrive en mail til os på fhstjernestoev@gmail.com eller ringe til os på 9310 6373. Når du har tilmeldt dig/jer, vender vi tilbage mht. betaling.

Har du spørgsmål eller andet, er du selvfølgelig også velkommen til at skrive eller ringe til os.

Vi håber at se jer.