HER KAN DU LÆSE LIDT OM RUMPENISSERNE OG SE EN LILLE VIDEO OM, HVAD VI LAVER

  • Hvem kan komme?
  • Hvad lærer børnene?
  • Hvad laver vi?
  • Alt det praktiske; tid, sted, pris etc.
  • Video om familie- og børnehold

Rumpenisserne er for alle børn i alderen 5-8 år, da vi ser det som en vigtig mission at ruste børnene til den verden, de er en del af.
Vi favner både dem, som er meget sensitive, dem, som let kan være i verden og dem, som har ekstra meget energi og svært ved at finde ro og være stille.

Her lærer de gennem leg og nærvær at passe på sig selv, ligesom de får en masse værktøjer med hjem, så de kan øve sig hjemme og blive fortrolige med disse værktøjer.Vi øver os i at bruge vores sanser og bevæge kroppen med opmærksomhed på selve bevægelserne. Vi øver os også i at lære at være stille – både i krop og tanke, og så øver vi os i at mærke og forstå, hvad følelser egentlig er for en størrelse og det at kunne mærke vores krop og dens behov.

UNDERVISNINGEN
Undervisningen er en blanding af legende mindfulness, fysiske øvelser og mere stille, meditative aktiviteter. Hver undervisningsgang har et overordnet emne, som dagens program er tilrettelagt ud fra. Emnerne kan være jordforbindelse, kroppen og det at mærke den osv.

Vi starter altid med at snakke lidt med børnene om ugen, der er gået, samt hvordan humøret er lige netop i dag. Børnene bliver også præsenteret for noget spiseligt, som har tilknytning til dagens tema.
Herefter laver vi nogle fysiske øvelser. Hvis emnet fx er jordforbindelse, kan en fysisk øvelse være at gå rundt på bare tæer med fokus på forskellige trykpunkter på fødderne – fx at gå på hælene kontra at gå på tæerne. Dette hjælper børnene i deres kropsbevidsthed og dermed også til at finde jordforbindelse.
Efter de fysiske øvelser går vi lidt ned i tempo og øver fx åndedrætsøvelser eller lytter til en guidet meditation, som støtter dagens emne.
Slutteligt samles vi igen i en rundkreds og taler om dagens praksis, ligesom vi tager en runde, hvor alle siger en ting, de er taknemmelige/glade for.

Det hele sluttes af med glad dans og kramning, (hvis man er til det), så alle går genopladte ud i verden – klar til at møde alle dens udfordringer.

DET PRAKTISKE
Undervisningen foregår om lørdagen i vores lokaler i Nansensgade 47, kælderen, København K.
Der er i foråret 2019 ikke noget hold grundet jeg arbejder i Lapland. Datoer for efteråret kommer i løbet af juni.

Skriv til os, hvis holdet har interesse. Du må også meget gerne skrive, om en hverdag evt. vil være bedre for jer, da vi rigtig gerne vil imødekomme jer brugeres ønsker.

Da vi prioriterer nærvær og tid til det enkelte barn, er der kun 6 pladser på et hold.

Vi anbefaler, at I kommer et par gange til Familiepause inden holdstart, således barnet kan blive tryg ved lokaler, undervisning og underviser inden han/hun starter alene.

PRIS
75,- pr. gang

TILMELDING
Du tilmelder dit barn ved at skrive til os på fhstjernestoev@gmail.com.
Skriv gerne alder på barn/børn. Vi kontakter dig herefter ang. betaling.

UNDERVISER
Mette Kjærgaard