5 TIPS TIL AT STYRKE DIT BARNS SELVVÆRD OG SELVTILLID

Selvværd og selvtillid er vigtige for vores selvfølelse og vores trivsel.
De afspejles i vores handlinger og reaktioner, og ved at kigge på netop det bagvedliggende i disse hos dit barn, kan du blive klogere på, hvordan det står til på selvværds- og selvtillidskontoen.

Men har du også nogle gange svært ved at gennemskue, om det er selvværdet eller selvtilliden, det handler om? – Eller har du brug for inspiration til, hvad du konkret kan gøre for at styrke dem?

Så læs med her.

SELVVÆRD VS SELVTILLID – HELT KORT

Selvværd er bundet op på dit barns følelse om sig selv – følelsen af eget værd. Dvs. hvad dit barn tænker om sig selv, hvad det fortæller sig selv, og hvad det tror på om sig selv.

SELVVÆRD
★ De tanker dit barn får, når det kigger i spejlet
★ Dit barns reaktioner, når noget er svært – fx når det skal lære noget nyt
★ De ord dit barn bruger om sig selv: Skælder det fx sig selv meget ud, eller roser det sig selv
★ Den følelse dit barn kan få i maven, hvis det oplever at blive grint af eller på anden måde føler sig afvist af flokken
★ Dit barns følelsen af at kunne flyve, når det får ros
★ Dit barns behov for at sammenligne sig med andre samt hvor høje krav det stiller til sig selv
★ Dit barns grundindstilling til livet
★ At turde være sig selv 100% uanset hvad andre tænker og mener

Selvtillid er bundet op på dit barns tro på sig selv og modet til at gøre ting og turde tro på, det lander sikkert igen – at have tillid til sig selv og egne evner.

SELVTILLID
★ At dit barn tør tro på, det kan noget – også selvom det ikke har prøvet det før
★ At turde afprøve nye ting – også selvom det virker svært – og dit barn måske ikke er den bedste fra start
★ Evnen til at kunne kigge objektivt på en årsag og ikke lade følelserne styre det hele
★ De tanker dit barn gør sig i sociale sammenhænge, fx når det kommer ind i et rum med nye mennesker
★ Dit barns ageren i sociale sammenhænge, fx om det tør tale foran fremmede/ mange menneskerOfte følges de proportionelt, men de behøver ikke gøre det.

Dog vil de ofte påvirke hinanden i større eller mindre grad. For hvis dit barn har følelsen af, at det ikke er noget værd, eller at det ikke fortjener et godt liv, vil det ofte påvirke troen på det selv og modet til at kaste sig ud i nye, spændende projekter.
Og omvendt, hvis dit barn har svært ved at tro på sig selv og egne evner, kan det også hurtigt påvirke dets selvopfattelse og selvværd.

Når dit barn er udfordret og reagerer voldsommere end forventet i en situation, er det vigtigt, at du som forælder er nysgerrig på, hvad det bagvedliggende er. For ofte bunder et pludseligt sammenbrud i noget dybere end blot, at dit barn ikke gider fx rydde op på sit værelse – fx et dyk i selvværdet eller selvtilliden.Læs mere om børnecoaching her
Læs mere om ungecoaching her

Det er også vigtigt – uanset alder – at barnet er støttet i sine følelser, men også, at der arbejdes mod at styrke barnet mentalt, således du kan løfte det ud af offerrollen (som det ofte havner i, hvis selvværd og/eller selvtillid er i påvirket). Offerrollen er ok at opholde sig i kortvarigt, men på den lange bane nedbryder det selvværdet endnu mere samt kan føre til depression og følelsen af ligegyldighed med livet. Det bliver en selvforstærkende ring, som er svær at bryde uden hjælp.

Derfor er det så vigtigt, at vi allerede fra børnene er små, hjælper dem med at sætte ord på deres følelser og giver dem et trygt rum at udtrykke sig i – som så vil styrke deres selvværd og selvtillid.

Kunne dit barn godt bruge at få styrket selvværdet og/eller selvtilliden, så kontakt mig for en snak om, hvordan jeg kan hjælpe netop dit barn.

5 TIPS TIL AT STYRKE DIT BARNS SELVVÆRD

★ Fortæl ofte dit barn, at du elsker det, og at det er dejligt præcis, som det er. Gør gerne dette med knus og kram – og i situationer, hvor der ikke er en handling knyttet til det. Det skal være tydeligt for barnet, at det ikke handler om noget, det har gjort.
★ Bekræft dit barn i det, det gør i stedet for at rose.
Sig fx i stedet: Jeg kan se, du har gjort dig rigtig umage / Tak for, du viser mig den/det. Det er jeg glad for.
★ Sig tak, når barnet har gjort en ting, du har bedt om, men hav igen fokus på handlingen. Du kan fx sige: Tak for du satte din tallerken i opvaskeren. Gør ikke mere ud af det end det. Dette giver barnet følelse af at blive set i sine handlinger og dermed motivere til at gøre det igen.
At lægge mærke til de små ting, barnet gør og anerkende dem kan både løfte deres selvværd og selvtillid.
★ Mød og anerkend dit barn i dets følelser. Italesæt også gerne, hvad du oplever, der sker for dit barn. Det inviterer dem til at sætte ord på og give plads til følelserne.
Hvis du har mindre børn, kan det være en fordel at byde ind med forslag til, hvad du tror, der kan være i vejen. På den måde kan de let enten nikke eller ryste på hovedet uden at skulle bruge ord – men netop føle sig set, hørt og mødt i følelserne.
Det kan også være en god ide at tale ind i genkendelse af den følelse, dit barn netop har (hvis du selv kender den). Ved at du sætter ord på, føler dit barn sig ikke anderledes, og I kan sammen tale ind i løsninger. Hvad gjorde du fx, som var godt.
Vær i det og rum det. Tilbyd kram og hvis barnet siger nej tak, så tilbyd, at du er til rådighed, når barnet er klar.
★ Vis og fortæl dit barn, at du altid er der til at hjælpe og støtte, når noget er svært eller driller

5 TIPS TIL AT STYRKE DIT BARNS SELVTILLID

★ Ros det, dit barn gør. Dvs. hav fokus på den konkrete ting og ikke selve det, at barnet er dygtigt.
Sig i stedet: Sikke nogle flotte farver/figurer den har. Vil du fortælle mig om den?
★ Hvis nye ting er svære, så tal med dit barn om andre ting, det har lært, altså succeshistorier. Det kan hjælpe dit barn til at overvinde frygten for at fejle.
Ex: Kan du huske, da du skulle lære at cykle? Dengang synes du også det var helt vildt svært, men så øvede og øvede du dig, og nu cykler du jo bare afsted og har helt styr på det.
★ Brug støttende ord undervejs, når dit barn skal prøve nyt eller øve lidt svære ting.
★ Giv highfive eller andet, når nye ting lykkes for dit barn.
★ Fejr gerne, når dit barn har nye sejre samt tal om processen; hvad var svært, hvordan er det nu osv.

Husk du altid må kontakte mig helt gratis og stille mig spørgsmål.