Børnecoaching

BØRNECOACHING OG SAMTALER

Har dit barn det svært lige nu?
★ Er dit barn udfordret i hverdagstrivslen?
★ Mangler dit barn selvværd og/eller selvtillid?
★ Og har du brug for hjælp til at hjælpe dit barn?


Det kan være super hårdt som forælder at være vidne til, at ens barn ikke trives. Og det kan være endnu værre at stå med følelsen af ikke at kunne hjælpe.
Nogle gange er det lettere for barnet at betro sig til og få hjælp af en udefra.
Og der er ikke noget, jeg brænder mere for end at hjælpe børn til bedre trivsel og bedre selvværd.

INTET ER FOR STORT ELLER FOR SMÅT TIL VORES SAMTALER

Vi taler om alt. Lige fra de store følelsesmæssige udfordringer til yndlingsmad og farve.
Vekselvirkningen mellem det tunge og det lette er vigtig, og mange børn ved ubevidst selv, hvornår de har brug for en pause.

Jeg følger dit barn og dets unikke rytme, og mit vigtigste job er, at dit barn føler sig tryg, set, hørt og mødt.

Udover samtalen har jeg stort fokus på kropsbevidsthed, og hver gang laver vi fysiske øvelser.
Øvelserne udvælger jeg nøje til netop dit barns behov, og vi øver os sammen i dem, således både du og dit barn bliver trygge ved at bruge dem.

Øvelserne er kernen i Hjælp-til-Selvhjælp, da I vil kunne bruge dem i jeres hverdag efter behov.

HVORFOR ER KROPSBEVIDSTHED VIGTIGT FOR MIT BARN?
Når dit barn har øget kropsbevidsthed, vil det bl.a. være i stand til bedre at selvregulere.
Ved at blive opmærksom på kroppens sprog og kommunikation, bliver dit barn bedre til at mærke egne behov samt sætte sunde grænser for sig selv og omverdenen.

HVAD ER MIN ROLLE SOM FORÆLDER I FORLØBET?
Du deltager som forælder i forløbet, da det er min erfaring, at barnet får det bedste resultat, hvis du er en del af processen.
Når du kender til samtaleemner samt øvelser, er det lettere for dig at støtte dit barn i processen.
Vi aftaler i hvilket omfang, alt efter dit barns alder.
Du kan trygt læne dig ind i mig under hele forløbet, og jeg er med jer hele vejen.

HVORDAN FOREGÅR ET FORLØB MED DIG?
Inden vi mødes første gang, har du og jeg haft en samtale omkring, hvilke udfordringer dit barn har – set fra dit perspektiv.

1. samtale:          Her lærer vi hinanden at kende, og fokus for mig er at skabe en relation med dit barn samt lære det at kende og forstå, hvordan dit barn føler sig udfordret.
Dette er fundamentet for vores videre arbejde.
Dit barn er selv med til at sætte agenda og tempo, og vi går denne gang kun i dybden med følelser, hvis jeg fornemmer, at dit barn er klar til det.
Første samtale er ofte lidt kortere, så det ikke er for overvældende for dit barn.

2. samtale:         Her begynder rejsen, og vi arbejder os dybere ned i dit barns udfordringer, ligesom vi laver øvelser nøje udvalgt til netop dit barn.

Videre forløb:   Vi bliver ved så længe, det giver mening for dit barn og dig. Ofte vil der allerede efter få samtaler kunne ses og mærkes forandringer.

Mellem vi ses, inviterer jeg til, at I bruger øvelserne, vi sammen har øvet, i jeres hverdag.

Vores samtaler foregår enten hjemme hos jer i vante omgivelser eller hos mig på Østerbro i København.

Det varierer, hvor mange samtaler et forløb består af, ligesom det også varierer hvor hyppige samtalerne er.
Dette aftaler vi i fællesskab og med udgangspunkt i dit barns behov.
Det vigtigste er ikke at skynde på dit barn og processen.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre, hvordan jeg kan hjælpe dit barn.